Over ons

Contactgegevens

Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Midden-Delfland

RSIN nummer: 858193188

Doelstelling

Het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen met als doel, samen met private en publieke partijen, behoud, beheer en ontwikkeling van de kwaliteiten van het groene landschap in de Zuidwestelijke Randstad te ondersteunen.

Beleidsplan

Het beleidsplan is verwoord in Uitvoeringsprogramma 2016-2020 landschapstafel Hof van Delfland.

Bestuurders

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur kent niet de gebruikelijke functies van secretaris en penningmeester. Deze werkzaamheden worden verricht door medewerkers van de deelnemende gemeenten. Aan bestuurders wordt geen bezoldiging of onkostenvergoeding betaald.